เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  73
   Yesterday
  176
   This Month
  682
   Last Month
  4,696
  This Year
  11,544
  Last Year
  126,044
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทรศัพท์  053-885808  FAX:053-855809

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน มี.ค. 2558
วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน เม.ย. 2558
26-เม.ย.-2558
  กำหนดการ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ภาคพิเศษ 2/2557
27-เม.ย.-2558
  กำหนดการ งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 3/2557 เวลา 9.00-12.00 น. ชั้น 15 อาคาร 27
27-เม.ย.-2558
  กำหนดการ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ภาคปกติ 2/2557 เวลา 13.00-16.30 น. ชั้น 15 อาคาร 27


 บริษัท กาแฟวาวี จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายตำแหน่ง  [29/1/2558] 
 บริษัท กาแฟวาวี จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายตำแหน่ง ... เพิ่มเติม
 
 
 หสม.เอ็นที โปรเฟสชั่นแนล ต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ด้านการบัญชี  [28/1/2558] 
 หสม.เอ็นที โปรเฟสชั่นแนล ต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ด้านการบัญชี ... เพิ่มเติม
 
 
 สำนักงานภัทรนันท์การบัญชีต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ด้านการบัญชี  [28/1/2558] 
 สำนักงานภัทรนันท์การบัญชีต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ด้านการบัญชี ... เพิ่มเติม
 
 
 สำนักงานอนุภัทรการบัญชีต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ด้านการบัญชี  [28/1/2558] 
 สำนักงานอนุภัทรการบัญชีต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ด้านการบัญชี ... เพิ่มเติม
 
 
 มาแล้วค่ะ !! ตารางปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฝึกฯ ภาคเรียนที่ 2 - 3 /2557 นะคะ .. อ่านก่อน ทราบก่อน !!  [16/1/2558] 
 ตารางปฏิทินกิจกรรมศูนยืฝึกฯ ภาคเรียนที่ 2 - 3 /2557 ปฏิบัติตาม วัน เวลา ที่กำหนดนะคะ จะได้ครบถ้วนกระบวนการ ... เพิ่มเติม
 
 
 สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809