เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  172
   Yesterday
  251
   This Month
  6,593
   Last Month
  13,980
  This Year
  47,148
  Last Year
  110,061
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทรศัพท์  053-885808  FAX:053-855809

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน เม.ย. 2557
5-เม.ย.-2557
  สอบกลางภาคเรียนที่ 3/2556 เริ่มวันที่ 5 -11 เมษายน 2557
12-เม.ย.-2557
  หยุดวันสงกรานต์ วันที่ 12-16 เมษายน 2557
21-เม.ย.-2557
  งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส คณะวิทยาการจัดการ เวลา 10.00 น. ห้องเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคาร 19
25-เม.ย.-2557
  งานบวงศรวงพระพิฆเนศวร์ งานรดน้ำดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน พ.ค. 2557
11-พ.ค.-2557
  โครงการธุรกิจจำลอง "การแข่งขันประกวดวงดนตรี" สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 3/2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์การค้าเซ้นทรัลเชียงใหม่ เฟสติวัล


 รับสมัครงานด้านบัญชี  [28/3/2557] 
 ต้องการพนักงานด้านบัญชีค่ะ ... เพิ่มเติม
 
 
 รับสมัครงานด้านบัญชี  [28/3/2557] 
 ต้องการพนักงานด้านบัญชีค่ะ ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3-2556   [14/3/2557] 
 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3-2556 ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3-2556   [14/3/2557] 
 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3-2556 ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ภาคเรียนที่ 3-2556   [14/3/2557] 
 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ภาคเรียนที่ 3-2556 ... เพิ่มเติม
 
 
 สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809