เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  409
   Yesterday
  460
   This Month
  0
   Last Month
  12,329
  This Year
  85,879
  Last Year
  110,061
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทรศัพท์  053-885808  FAX:053-855809

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน ส.ค. 2557
3-ส.ค.-2557
  งานสัมมนา เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องนันทา โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน ก.ย. 2557


 เอกสารการขออนุญาตหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  [25/7/2557] 
 กิจกรรมปฐมนิเทศ ฝึกงาน 1/2557 วันพูธที่ 30 ก.ค.2557 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร 27 ... เพิ่มเติม
 
 
 เชิญชวน ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ทุกรุ่น ทุกสาขาวิชา ร่วมงานเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1   [21/7/2557] 
 วันที่อาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องนันทา โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการ งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 1/2557 คณะวิทยาการจัดการ  [21/7/2557] 
 วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร 27 ... เพิ่มเติม
 
 
 การส่งแบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 3/2556  [26/6/2557] 
 นักศึกษาสามารถส่งแบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ค่ะ ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการปัจฉิมนเิทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ภาคปกติ และภาคพิเศษ 3/2556  [26/6/2557] 
 วันพุธที่ 2 กรกฏาคม 2557 ภาคปกติ เวลา 08.30-12.00 น. ภาคพิเศษ เวลา 13.00-16.30 น. ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร 27 มร.ชม. ... เพิ่มเติม
 
 
 สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809