เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  62
   Yesterday
  200
   This Month
  4,019
   Last Month
  5,071
  This Year
  124,006
  Last Year
  110,061
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทรศัพท์  053-885808  FAX:053-855809

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน ธ.ค. 2557
วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน ม.ค. 2558


 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคเรียน 1/2557  [19/12/2557] 
 วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 19 .. พร้อมแบบประเมินการฝึกงานจากหน่วยงานด้วยนะคะ .. ... เพิ่มเติม
 
 
 จดหมายขออนุญาตให้นักศึกษาภาคพิเศษเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ 2/2557   [10/11/2557] 
 นศ.ภาคพิเศษที่มีงาน สามารถดาวน์โหลดได้นะคะ ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการ งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2557คณะวิทยาการจัดการ  [5/11/2557] 
 ภาคพิเศษ เวลา 09.00-12.00 น. ภาคปกติ เวลา 13.00-16.00 น. ลานกิจกรรมร่มโพธิ์ มร.ชม. ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการ งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2557 คณะวิทยาการจัดการ  [4/11/2557] 
 วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ลานร่มโพธิ์ ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น.--นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคบ่าย เวลา 13.00-17.00 น. นักศึกษาภาคปกติ ... เพิ่มเติม
 
 
 ต้องการนักศึกษาฝึกงาน  [27/10/2557] 
 บ.กาดสวนแก้ว 2545 จำกีด มีความประสงค์ต้องการรับพนักงานเข้าฝึกงานลาย ตน. ... เพิ่มเติม
 
 
 สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809