เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  75
   Yesterday
  166
   This Month
  4,127
   Last Month
  3,912
  This Year
  23,851
  Last Year
  126,044
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 2 บุคคล ออนไลน์
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทรศัพท์  053-885808  FAX:053-855809

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน พ.ค. 2558
6-พ.ค.-2558
  กำหนดการส่งเกรด รายวิชาการฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2557 วันสุดท้าย
วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน มิ.ย. 2558


 กำหนดการงานเลี้ยงขันโตกวิทยาการจัดการ 2558  [21/4/2558] 
 เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ของคณะ ขอความร่วมมือนศ.ชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมงานทุกคนค่ะ ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการปัจฉิมนิเทศ 2-22557  [21/4/2558] 
 กำหนดการปัจฉิมนิเทศ 2-22557 ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการปฐมนิเทศฝึกงาน 3-2557  [21/4/2558] 
 กำหนดการปฐมนิเทศฝึกงาน 3-2557 ... เพิ่มเติม
 
 
 หนังสือแจ้ง การเปลี่ยนระยะเวลาฝึกงาน 2/2557   [10/4/2558] 
 หนังสือแจ้ง การเปลี่ยนระยะเวลาฝึกงาน เฉพาะบางสาขาที่ต้องใช้นะคะ ... เพิ่มเติม
 
 
 กิจกรรมความท้าทาย พร้อมมอบโอกาสสู่สังคมผู้สูงอายุ..  [24/3/2558] 
 นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ จัดกิจกรรม ธุรกิจจำลอง BB GUN การกุศล 19 เมษายน 2558 สนใจติดต่อสอบถาม 053-885817 ... เพิ่มเติม
 
 
 สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809