เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  149
   Yesterday
  166
   This Month
  4,947
   Last Month
  6,057
  This Year
  4,947
  Last Year
  126,044
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 2 บุคคล ออนไลน์
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทรศัพท์  053-885808  FAX:053-855809

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน ม.ค. 2558
5-ม.ค.-2558
  วันแรกของการฝึกประสบการณ์วิชชีพ ภาคเรียนที่ 2/2557 นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
25-ม.ค.-2558
  กำหนดการส่งเกรดแก้ I รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2557
13-ม.ค.-2558
  การแนะนำข้อมูล กระบวนการเตรียมการฝึกประสบการณ์ฯ การเข้างานระบบสารสนเทศศูนยืฝึกฯ ภาคเรียนที่ 3/2557 (ภาควิชาการบริหารทรัพย์)
13-ม.ค.-2558
  การแนะนำข้อมูล กระบวนการเตรียมการฝึกประสบการณ์ฯ การเข้างานระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกฯ ภาคเรียนที่ 3/2557 (ภาควิชาการตลาด)
16-ม.ค.-2558
  การแนะนำข้อมูล กระบวนการเตรียมการฝึกประสบการณ์ฯ การเข้างานระบบสารสนเทศศูนยืฝึกฯ ภาคเรียนที่ 3/2557 (ภาควิชาการบัญชีและการเงิน)
22-ม.ค.-2558
  การแนะนำข้อมูล กระบวนการเตรียมการฝึกประสบการณ์ฯ การเข้างานระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกฯ ภาคเรียนที่ 3/2557 (ภาควิชาการจัดการ)
วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน ก.พ. 2558
9-ก.พ.-2558
  โครงการธุรกิจจำลอง 2/2557 เดือน ก.พ. - มี.ค.2558
20-ก.พ.-2558
  งานราชภัฏวิชาการ รร.ดิเอ็มเพรส


 มาแล้วค่ะ !! ตารางปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฝึกฯ ภาคเรียนที่ 2 - 3 /2557 นะคะ .. อ่านก่อน ทราบก่อน !!  [16/1/2558] 
 ตารางปฏิทินกิจกรรมศูนยืฝึกฯ ภาคเรียนที่ 2 - 3 /2557 ปฏิบัติตาม วัน เวลา ที่กำหนดนะคะ จะได้ครบถ้วนกระบวนการ ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่อนักศึกษาฝึกฯ พร้อมรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียน 2/2557  [16/1/2558] 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ฯ ภาคพิเศษ ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่อนักศึกษาฝึกฯ พร้อมรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียน 2/2557  [16/1/2558] 
 ภาควิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ ภาคพิเศษ) ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่อนักศึกษาฝึกฯ พร้อมรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียน 2/2557  [16/1/2558] 
 ภาควิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ) ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่อนักศึกษาฝึกฯ พร้อมรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียน 2/2557  [16/1/2558] 
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ... เพิ่มเติม
 
 
 สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809