เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  108
   Yesterday
  181
   This Month
  534
   Last Month
  5,096
  This Year
  30,131
  Last Year
  126,044
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทรศัพท์  053-885808  FAX:053-855809

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน ก.ค. 2558
24-ก.ค.-2558
  วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2557
12-ก.ค.-2558
  โครงการธุรกิจจำลอง " ปั่นฝัน ปันน้ำใจ CMRU RIDE CHARITY" ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ เวลา 05.30-10.00 น. เริ่ม ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ ถึงอุทยานหลวงราชพฤกษ์
24-ก.ค.-2558
  วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2557
27-ก.ค.-2558
  งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกฯ ภาคปกติ 3/2557 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร 27
วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน ส.ค. 2558
2-ส.ค.-2558
  งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกฯ ภาคพิเศษ 3/2557 เวลา 13.00-16.00 น. สถานที่แจ้งให้ทราบภายหลัง
10-ส.ค.-2558
  กำหนดส่งเกรดรายวิชาการฝึกประสบการณ์ฯ 3/2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ


 กำหนดการงานเลี้ยงขันโตกวิทยาการจัดการ 2558  [21/4/2558] 
 เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ของคณะ ขอความร่วมมือนศ.ชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมงานทุกคนค่ะ ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการปัจฉิมนิเทศ 2-22557  [21/4/2558] 
 กำหนดการปัจฉิมนิเทศ 2-22557 ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการปฐมนิเทศฝึกงาน 3-2557  [21/4/2558] 
 กำหนดการปฐมนิเทศฝึกงาน 3-2557 ... เพิ่มเติม
 
 
 หนังสือแจ้ง การเปลี่ยนระยะเวลาฝึกงาน 2/2557   [10/4/2558] 
 หนังสือแจ้ง การเปลี่ยนระยะเวลาฝึกงาน เฉพาะบางสาขาที่ต้องใช้นะคะ ... เพิ่มเติม
 
 
 กิจกรรมความท้าทาย พร้อมมอบโอกาสสู่สังคมผู้สูงอายุ..  [24/3/2558] 
 นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ จัดกิจกรรม ธุรกิจจำลอง BB GUN การกุศล 19 เมษายน 2558 สนใจติดต่อสอบถาม 053-885817 ... เพิ่มเติม
 
 
 สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809