เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  115
   Yesterday
  242
   This Month
  0
   Last Month
  10,456
  This Year
  107,884
  Last Year
  110,061
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทรศัพท์  053-885808  FAX:053-855809

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน ต.ค. 2557
2-ต.ค.-2557
  กำหนดการสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1-2557 มร.ชม. วันที่ 2 - 10 ตุลาคม 2557
13-ต.ค.-2557
  งานเลี้ยงเฉลิมฉลอง คืนสู๋เหย้า 30 ปี "คิดถึง วิทยาการจัดการ" ศูนย์ประชุมนานาชาติ รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว เวลา 18.00-22.00 น.
13-ต.ค.-2557
  พิธีเตรียมซ้อมรับปริญญาของบัญฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 38 มร.ชม. วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2557
19-ต.ค.-2557
  พิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 38 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ หอประชุมทีปังกรฯ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อ.แม่ริม เชียงใหม่
23-ต.ค.-2557
  หยุดราชการ วันปิยมหาราช
วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน พ.ย. 2557


 งานเฉลิมฉลอง คืนสู่เหย้า 30 ปี วจก. \"คิดถึง ..วิทยาการจัดการ\" วันจันทร์ที่ 13 ต.ค. 2557 เวลา 18.30 น. ศูนย์ประชุมนานาชาติ รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว  [24/9/2557] 
 จำหน่ายบัตร ราคา 500บ./ ท่าน (อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อที่ระลึกท่านละ 1 ตัว) ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษา คณาจารย์ทุกท่าน ร่วมพบปะ สังสรรค์ ในงาน คืนสู่เหย้า 30 ปี \"คิดถึง วิทยาการจัดการ\" ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เลา 18.00 น.เ ... เพิ่มเติม
 
 
 รับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2/2557  [23/9/2557] 
 บริษัท Touring Center มีความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงาน ด้านบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ... เพิ่มเติม
 
 
 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2557  [27/8/2557] 
 เริ่มฝึกงาน วันที่ 5 มกราคม - 24 เมษายน 2558 ... เพิ่มเติม
 
 
 รับสมัครพนักงาน ด่วน!! ค่ะ   [20/8/2557] 
 ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลยนะคะ ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่อข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1/2557 **เพิ่มเติม**  [15/8/2557] 
 สำหรับนักศึกษาที่เปิดรายวิชา และลงฝึกฯ ภาคเรียนที่ที่ 1/2557 ... เพิ่มเติม
 
 
 สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809