เข้าสู่ระบบ

  • รหัสนักศึกษา :
    รหัสผ่าน :
    รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

  • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
     
    น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
    นักวิชาการศึกษา
    (งานฝึกประสบการณ์)
  •  

    ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

     


     
     

    ผลคะแนนโหวต

     
  • Statistics
     Today
    26
     Yesterday
    63
     This Month
    1,019
     Last Month
    3,159
    This Year
    19,636
    Last Year
    10,494
     Record: 05/02/2012
  • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทรศัพท์  053-885808  FAX:053-855809

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน ส.ค. 2565
วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน ก.ย. 2565


 กำหนดการปฐมนิเทศฝึกงาน 2/2558  [30/9/2558] 
 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร 27 ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดระยะเวลาฝึกประสบการณ์ฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 คณะวิทยาการจัดการ  [14/8/2558] 
 เริ่ม วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ( 6 หน่วยกิต จน.ชั่วโมงไม่ต่ำกว่า 560 ชั่วโมงค่ะ) ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการจัดงานปัจฉิมนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2557  [24/7/2558] 
 วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.30น. ห้องประชมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร 2์ ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการจัดงานปัจฉิมนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2557  [24/7/2558] 
 วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ห้องประชมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร 2์ ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการงานเลี้ยงขันโตกวิทยาการจัดการ 2558  [21/4/2558] 
 เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ของคณะ ขอความร่วมมือนศ.ชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมงานทุกคนค่ะ ... เพิ่มเติม
 
 
 สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809