เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  111
   Yesterday
  112
   This Month
  578
   Last Month
  3,159
  This Year
  19,195
  Last Year
  10,494
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทรศัพท์  053-885808  FAX:053-855809

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน ส.ค. 2565
วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน ก.ย. 2565


 กำหนดการปฐมนิเทศฝึกงาน 2/2558  [30/9/2558] 
 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร 27 ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดระยะเวลาฝึกประสบการณ์ฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 คณะวิทยาการจัดการ  [14/8/2558] 
 เริ่ม วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ( 6 หน่วยกิต จน.ชั่วโมงไม่ต่ำกว่า 560 ชั่วโมงค่ะ) ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการจัดงานปัจฉิมนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2557  [24/7/2558] 
 วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.30น. ห้องประชมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร 2์ ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการจัดงานปัจฉิมนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2557  [24/7/2558] 
 วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ห้องประชมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร 2์ ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการงานเลี้ยงขันโตกวิทยาการจัดการ 2558  [21/4/2558] 
 เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ของคณะ ขอความร่วมมือนศ.ชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมงานทุกคนค่ะ ... เพิ่มเติม
 
 
 สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809