เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  339
   Yesterday
  419
   This Month
  0
   Last Month
  11,549
  This Year
  97,428
  Last Year
  110,061
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 5 บุคคล ออนไลน์
ค้นหา :  
ลำดับ
รายชื่อบริษัท
1151   สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ013 
1152   พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ปทท) สาขาภาคเหนือ 
1153   องค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง 
1154   ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย 
1155   สำนักงานบัญชีลดาวัลย์การบัญชี 
1156   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเวียงป่าเป้า 
1157   สรรพากรเชียงใหม่ พื้นที่ 2 
1158   บริษัท อมเริกันมอเตอร์ส(เชียงใหม่)จำกัด 
1159   บริษัท สยามไลฟ์ อินโมชั่น จำกัด 
1160   บริษัท เอ็มแอนด์อี ยูทิลิตี้ โซลูชั่น จำกัด 
1161   บริษัท เอส.วี.ที.แมชชีนเนอรี่ จำกัด 
1162   บริษัท AIA สำนักงานคณวโรภาส เผือผ่อง 
1163   ศูนย์ข่าวภาคเหนือ ไทยทีวีสีช่อง 3 จังหวัดเชียงใหม่  
1164   Farm Channal 
1165   บริษัทกู๊ดไลฟ์ อินเตอร์เทรดดิ้ง 
1166   บริษัท ที.เค.อินเตอร์ฟูด จำกัด 
1167   นอร์ทเวฟ สาขามีโชคสันทราย 
1168   ร้านวินดี้ 
1169   หจก. รักดีครีเอชั่น 
1170   ธนาคารออมสิน สาขานิมอุสาหกรรมลำพูน 
1171   สำนักงานณิชดาธุรกิจการบัญชี 
1172   ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวิร์ลอาร์ทเชียงใหม่ 
1173   สหกรณ์การเกษตรสันกำแพง 
1174   ร้าน INK&PAPER 
1175   อ็อดแบตเดอรี่ (แม่โจ้) 
1176   บริษัทคลิกวันสเตชั่น จำกัด 
1177   ร้านคุณหมอคูซีน 
1178   บริษัท สหกรณ์เดินรถร่วมสายใต้จำกัด 
1179   บริษัท สหกรณ์เดินรถสายใต้ 
1180   ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
1181   ร้านบาร์เบล 
1182   Healthy Club By Jeen 
1183    บริษัทเชียงใหม่พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด 
1184   บริษัทเชียงใหม่พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด 
1185   บริษัท พี.ที.กรุ๊ป ธุรกิจและการบัญชี 
1186   เบียร์ม่า ล้านนา คอลเล็คชั่น 
1187   ร้านsells 
1188   บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ถนนศรีภูมิ รหัส 4189 
1189   ห้างหุ้นส่วน ซี.เอ็ม.เคมีคอล แอนด์ แล็บ ซัพพลายส์ 
1190   บริษัท สหกรณ์รถร่วมสายใต้ จำกัด 
1191   ร้านกาฟง กาแฟ 
1192   โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ 
1193   บริษัท ที.ที.กรุ๊ป ธุรกิจและการบัญชี 
1194   หน่วยพัฒนาและบรรเทาทุกข์แห่งประเทศไทย(แอ๊ดดร้า) 
1195   เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอ แม่ริม  
1196    บริษัท เชียงใหม่ฟาร์มเห็ด จำกัด  
1197   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 
1198   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ลำพูน 
1199   เกมส์ซ๊อป เซ็นเตอร์ จำกัด (ร้านคาราเมจิก) 
1200   เกมส์ซีอป เซ็นเตอร์ จำกัด (ร้านคาราเมจิก) 


ทั้งหมด 11173 รายการ « Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 29 224 Next »
สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809