เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  17
   Yesterday
  35
   This Month
  734
   Last Month
  1,794
  This Year
  8,409
  Last Year
  7,276
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
ค้นหา :  
ลำดับ
รายชื่อบริษัท
51   ที่ทำการไปรษณีย์ แม่เหียะ 
52   บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จำกัด 
53   สถานตรวจสภาพ พี.เอ็น.หนองหอย 
54   บจ.สมาร์ท เทค แอนด์ แมท 
55   ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีแอนดืเอฟ โปรเซอรืวิส 
56   เมาเท็นวิวเกสเฮ้าส์ 
57   เมาเท็นวิวเกสเฮ้ส์ 
58   ร้าน@ขัวเหล็ก 
59   ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพิงค์เบเวอเรจ 
60   บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาบ่อสร้าง 
61   สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ 
62   บริษัทเอวา คอนโซลิเดท จำกัด 
63   หจก.ส.วิไลการค้า 
64   ติ๊บวงค์ การเกษตร 
65   อู่ซันเซอร์วิส 
66   บริษัท ทริปเปิ้ล วี ออเร้นจ์ จำกัด 
67   วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
68   สถาบันวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
69   บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด (สำนักงานสาขาเชียงใหม่) 
70   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น 
71   ร้านเชียงใหม่ไดเร็คท์ 
72   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน 
73   บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด 
74   มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ 
75    สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาย่อย แรงงานต่างด้าว) 
76   ร้านประเทืองไม้แบบ 
77   บริษัท เอไอเอ จำกัด (หน่วยปัญจทรัพย์ 9) 
78   Coffee Corner kitchen 
79   สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ 
80   สถานีใบยาแม่เลน 
81   องค์การบริหารส่วนตำบลศรดงเย็น 
82   สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง 
83   โรงเรียนสันกำแพง 
84   โรงเรียนใบบุญป่าซาง 
85   บริษัท สุทธิภัณฑ์ (1991) จำกัด 
86   ร้านสองพี่น้องจานดาวเทียม 
87   บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
88   บริษัท เดอะโฟลว์เอสเตท เชียงใหม่ จำกัด 
89   ร้านคลังปศุสัตว์ 
90   ร้านแทมมี่ผ้าม่าน 
91   สัมฤทธิ์ยนต์&ออโต้แอร์ 
92   วิจิตราการค้า 
93   ลีลานวดไท 
94   กรุงเทพประกันชีวิต 
95   เทศบาลตำบลท่าผา 
96   ร้านก๋วยเตี๋ยวคุณนิ่ม 
97   เก้าอี้แกะสลัก 
98   สมศรี เก้าอี้แกะสลัก 
99   สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาการเรียนรู้ (T&LD) 
100   สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน 


ทั้งหมด 12644 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 253 Next »
สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809