เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  111
   Yesterday
  112
   This Month
  578
   Last Month
  3,159
  This Year
  19,195
  Last Year
  10,494
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
ค้นหา :  
ลำดับ
รายชื่อบริษัท
51   บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ริิม 
52   บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ 
53   ที่ทำการไปรษณีย์ แม่เหียะ 
54   บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จำกัด 
55   สถานตรวจสภาพ พี.เอ็น.หนองหอย 
56   บจ.สมาร์ท เทค แอนด์ แมท 
57   ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีแอนดืเอฟ โปรเซอรืวิส 
58   เมาเท็นวิวเกสเฮ้าส์ 
59   เมาเท็นวิวเกสเฮ้ส์ 
60   ร้าน@ขัวเหล็ก 
61   ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพิงค์เบเวอเรจ 
62   บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาบ่อสร้าง 
63   สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ 
64   บริษัทเอวา คอนโซลิเดท จำกัด 
65   หจก.ส.วิไลการค้า 
66   ติ๊บวงค์ การเกษตร 
67   อู่ซันเซอร์วิส 
68   บริษัท ทริปเปิ้ล วี ออเร้นจ์ จำกัด 
69   วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
70   สถาบันวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
71   บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด (สำนักงานสาขาเชียงใหม่) 
72   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น 
73   ร้านเชียงใหม่ไดเร็คท์ 
74   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน 
75   บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด 
76   มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ 
77    สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาย่อย แรงงานต่างด้าว) 
78   ร้านประเทืองไม้แบบ 
79   บริษัท เอไอเอ จำกัด (หน่วยปัญจทรัพย์ 9) 
80   Coffee Corner kitchen 
81   สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ 
82   สถานีใบยาแม่เลน 
83   องค์การบริหารส่วนตำบลศรดงเย็น 
84   สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง 
85   โรงเรียนสันกำแพง 
86   โรงเรียนใบบุญป่าซาง 
87   บริษัท สุทธิภัณฑ์ (1991) จำกัด 
88   ร้านสองพี่น้องจานดาวเทียม 
89   บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
90   บริษัท เดอะโฟลว์เอสเตท เชียงใหม่ จำกัด 
91   ร้านคลังปศุสัตว์ 
92   ร้านแทมมี่ผ้าม่าน 
93   สัมฤทธิ์ยนต์&ออโต้แอร์ 
94   วิจิตราการค้า 
95   ลีลานวดไท 
96   กรุงเทพประกันชีวิต 
97   เทศบาลตำบลท่าผา 
98   ร้านก๋วยเตี๋ยวคุณนิ่ม 
99   เก้าอี้แกะสลัก 
100   สมศรี เก้าอี้แกะสลัก 


ทั้งหมด 12648 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 253 Next »
สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809