เข้าสู่ระบบ

  • รหัสนักศึกษา :
    รหัสผ่าน :
    รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

  • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
     
    น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
    นักวิชาการศึกษา
    (งานฝึกประสบการณ์)
  •  

    ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

     


     
     

    ผลคะแนนโหวต

     
  • Statistics
     Today
    5
     Yesterday
    24
     This Month
    624
     Last Month
    636
    This Year
    1,260
    Last Year
    7,276
     Record: 05/02/2012
  • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท เฟริส์-โมบาย
ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้)
หมู่บ้าน/อาคาร สันติธรรมที่อยู่ เลขที่ 22/6 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน โสตศึกษา ตำบล ช้างเผือก 
อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 
รหัสไปรษณีย์ 50200
โทรศัพท์ 0828899699
โทรสาร -
คุณสมบัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809