เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  366
   Yesterday
  440
   This Month
  1,594
   Last Month
  291
  This Year
  8,873
  Last Year
  12,818
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท เชียงใหม่ เอ็นจีวี เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้)
หมู่บ้าน/อาคาร -ที่อยู่ เลขที่ 464 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล หนองป่าครั่ง 
อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 
รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 053304226
โทรสาร 053246225
คุณสมบัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809