เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  13
   Yesterday
  28
   This Month
  53
   Last Month
  1,071
  This Year
  15,511
  Last Year
  10,494
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้)
หมู่บ้าน/อาคาร บ้านหม้อที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ที่ 6 ซอย -
ถนน เชียงใหม่-เชียงราย ตำบล ป่างิ้ว 
อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย 
รหัสไปรษณีย์ 57260
โทรศัพท์ 053952014
โทรสาร 053952014
คุณสมบัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.สามารถใช้งานโปรแกรม microsoft office ได้เป็นอย่างดี 2.สามารถพิมพ์เอกสารหนังสือราชการได้เป็นอย่างดี 3.สามารถใช้งานโปรแกรม การรับส่งเอกสารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS E-office ได้ 4.สามารถทำรูปเล่มรายงานวิจัย 5 บทได้


สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809