เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  13
   Yesterday
  24
   This Month
  917
   Last Month
  2,071
  This Year
  15,304
  Last Year
  10,494
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้)
หมู่บ้าน/อาคาร ไดมอนด์สแควร์ที่อยู่ เลขที่ 139/13,139 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง ตำบล - 
อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 0-2933-4191-5
โทรสาร -
คุณสมบัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809