เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  13
   Yesterday
  28
   This Month
  53
   Last Month
  1,071
  This Year
  15,511
  Last Year
  10,494
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท  บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส เอกซ์เพรส สาขาวัดช่างเคี่น)
ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้)
หมู่บ้าน/อาคาร อาคารที่อยู่ เลขที่ 7/18-21 หมู่ที่ 1- ซอย -
ถนน ช่างเคี่ยน-ค่ายลูกเสือ ตำบล ช้างผือก 
อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 
รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 0626057662
โทรสาร -
คุณสมบัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809