เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  16
   Yesterday
  52
   This Month
  918
   Last Month
  1,293
  This Year
  5,535
  Last Year
  12,818
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
 รายชื่อนักศึกษาฝึกฯ พร้อมรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียน 2/2557  [16/1/2558] 
 ภาควิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ) ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่อนักศึกษาฝึกฯ พร้อมรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียน 2/2557  [16/1/2558] 
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่อนักศึกษาฝึกฯ พร้อมรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียน 2/2557  [16/1/2558] 
 ภาควิชาการตลาด ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่อนักศึกษาฝึกฯ พร้อมรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียน 2/2557  [16/1/2558] 
 ภาควิชาการตลาด ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่อนักศึกษาฝึกฯ พร้อมรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียน 2/2557  [16/1/2558] 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ฯ ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่อนักศึกษาฝึกฯ พร้อมรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียน 2/2557  [16/1/2558] 
 ภาควิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่อนักศึกษาฝึกฯ พร้อมรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียน 2/2557  [16/1/2558] 
 ภาควิชาบริหารธุรกิจ (ทรัพย์ฯ) ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่อนักศึกษาฝึกฯ พร้อมรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียน 2/2557  [16/1/2558] 
 ภาควิชานิเทศศาสตร์ ... เพิ่มเติม
 
 
 รับสมัคร ด่วน!! ค่ะ   [15/1/2558] 
 ด่วยนะคะ ... เพิ่มเติม
 
 
 การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2557  [8/1/2558] 
 หากนศ.ท่านใดสนใจ เพื่อความสบายใจระหว่างการฝึกงาน หรือช่วงเวลาต่อไป สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ศูนย์ฝึกฯ รวบรวมเป็นห้อง เป็นสาขาวิชาก็ได้นะคะ แล้วนำส่งรายชื่อให้ศูนย์ฝึก ฯ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053-885808 จ้า ... เพิ่มเติม
 
 
 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคเรียน 1/2557  [19/12/2557] 
 วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 19 .. พร้อมแบบประเมินการฝึกงานจากหน่วยงานด้วยนะคะ .. ... เพิ่มเติม
 
 
 จดหมายขออนุญาตให้นักศึกษาภาคพิเศษเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ 2/2557   [10/11/2557] 
 นศ.ภาคพิเศษที่มีงาน สามารถดาวน์โหลดได้นะคะ ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการ งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2557คณะวิทยาการจัดการ  [5/11/2557] 
 ภาคพิเศษ เวลา 09.00-12.00 น. ภาคปกติ เวลา 13.00-16.00 น. ลานกิจกรรมร่มโพธิ์ มร.ชม. ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการ งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2557 คณะวิทยาการจัดการ  [4/11/2557] 
 วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ลานร่มโพธิ์ ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น.--นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคบ่าย เวลา 13.00-17.00 น. นักศึกษาภาคปกติ ... เพิ่มเติม
 
 
 ต้องการนักศึกษาฝึกงาน  [27/10/2557] 
 บ.กาดสวนแก้ว 2545 จำกีด มีความประสงค์ต้องการรับพนักงานเข้าฝึกงานลาย ตน. ... เพิ่มเติม
 
 
 ต้องการนักศึกษาฝึกงาน  [27/10/2557] 
 บ.กาดสวนแก้ว 2545 จำกีด มีความประสงค์ต้องการรับพนักงานเข้าฝึกงานลาย ตน. ... เพิ่มเติม
 
 
 รับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์  [16/10/2557] 
 บริษัท หยกอินเตอร์เทรต(เชียงใหม่) จำกัด เป็นศูนย์จำหน่ายวัตถุดิบ อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่มและเบเกอร์ืรี่แบบครบวงจร ต้องการรับสมัครนักศึกษาฝ่ายบัญชีเข้าร่วมฝึกงาน ... เพิ่มเติม
 
 
 รับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์  [16/10/2557] 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช.ต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ สาขาวิชาการจัดการ 2 คน ... เพิ่มเติม
 
 
 รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  [7/10/2557] 
 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ ต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพัชรินทร์ ชัยตุ้ย เจ้าหน้าที่ สรรหาฯ 081-8498626 ... เพิ่มเติม
 
 
 รับสมัครงาน .. ลองติดต่อดุนะคะ  [7/10/2557] 
 สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ค่ะ ... เพิ่มเติม
 
 
 
ทั้งหมด 105 รายการ 1 2 3 4 5 6
สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809