เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  18
   Yesterday
  52
   This Month
  918
   Last Month
  1,293
  This Year
  5,535
  Last Year
  12,818
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
 รับนักศึกษาฝึกงาน  [28/4/2557] 
 บริษัท เดอะฮาร์เบอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ... เพิ่มเติม
 
 
 การปัจฉิมการฝึกประสบการณืวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2556 (ฤดูร้อน) ที่กำหนดการดังนี้  [23/4/2557] 
 ภาคปกติ ปัจฉิม วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 , ภาคพิเศษ วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ... เพิ่มเติม
 
 
 ระยะเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2557  [23/4/2557] 
 เริ่มฝึกตั้งแต่ วันที่ 18 สิงหาคม - 28 พ.ย. 2557 ... เพิ่มเติม
 
 
 รับสมัครงานด้านบัญชี  [28/3/2557] 
 ต้องการพนักงานด้านบัญชีค่ะ ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3-2556   [14/3/2557] 
 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3-2556 ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3-2556   [14/3/2557] 
 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3-2556 ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ภาคเรียนที่ 3-2556   [14/3/2557] 
 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ภาคเรียนที่ 3-2556 ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี ภาคเรียนที่ 3-2556   [14/3/2557] 
 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี ภาคเรียนที่ 3-2556 ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพย์ ภาคเรียนที่ 3-2556   [14/3/2557] 
 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพย์ ภาคเรียนที่ 3-2556 ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 3-2556  [14/3/2557] 
 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ ภาคเรียนที่ 3-2556 ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 3/2556 (Summer)  [20/2/2557] 
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯภาคปกติ เวลา 08.30-12.00 น. ภาคพิเศษ เวลา 13.0-16.30 น. ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร 27 ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ภาคปกติ 2/2556  [24/1/2557] 
 วันพุธที่ 12 ก.พ. 2556 รอบเช้า เวลา 08.30-12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร 27 ... เพิ่มเติม
 
 
 ขั้นตอนการเข้าระบบยื่นเอกสารขอฝึกประสบการณ์ 3/2556  [7/11/2556] 
 นักศึกษาศึกษาเอกสารแล้วสามารถเข้าใช้งานในระบบ ... เพิ่มเติม
 
 
 ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 3/2556 (ฤดูร้อน)  [7/11/2556] 
 ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 3/2556 (ฤดูร้อน) ... เพิ่มเติม
 
 
 รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอาจารย์นิเทศก์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556  [28/10/2556] 
 รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอาจารย์นิเทศก์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2556  [30/9/2556] 
 กำหนดวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2556 วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 12.30-17.00 น. ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่ ... เพิ่มเติม
 
 
 กำหนดการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ)  [10/9/2556] 
 ภาคปกติ วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-16.00 น. ภาคพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 ... เพิ่มเติม
 
 
 รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน / นักศึกษาทำงาน Part Time  [5/9/2556] 
 บริษัท พอเพียงพัฒนา (2507) จำกัด รับมสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดและส่งเสริมวิชาการประจำบูธ 10 ตำแหน่ง ... เพิ่มเติม
 
 
 รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน  [22/8/2556] 
 บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ขอรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ... เพิ่มเติม
 
 
 รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน  [6/7/2556] 
 บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ต้องการรับนักศึกษาฝึกงานในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ จำนวนหลายอัตรา ... เพิ่มเติม
 
 
 
ทั้งหมด 105 รายการ 1 2 3 4 5 6
สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809