เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  18
   Yesterday
  52
   This Month
  918
   Last Month
  1,293
  This Year
  5,535
  Last Year
  12,818
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
 มาแล้วค่ะ !! ตารางปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฝึกฯ ภาคเรียนที่ 2 - 3 /2557 นะคะ .. อ่านก่อน ทราบก่อน !!  [16/1/2558] 
 ตารางปฏิทินกิจกรรมศูนยืฝึกฯ ภาคเรียนที่ 2 - 3 /2557 ปฏิบัติตาม วัน เวลา ที่กำหนดนะคะ จะได้ครบถ้วนกระบวนการ
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่านข่าว 436 คน
สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809