เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  18
   Yesterday
  52
   This Month
  918
   Last Month
  1,293
  This Year
  5,535
  Last Year
  12,818
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
 บริษัท กาแฟวาวี จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายตำแหน่ง  [29/1/2558] 
 บริษัท กาแฟวาวี จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายตำแหน่ง
 
 
 ประกาศรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 3/2557 บริษัท กาแฟวาวี จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน - สาขาการบัญชีและการเงิน 1 ตน. - สาขาวิชาการตลาด 1 ตน. - การประชาสัมพันธ์ 1 ตน. - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 ตน. - สาขาการจัดการ และบริหารทรัพย์ 1 ตน. นศ.ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท กาแฟวาวี จำกัด เลขที่ 183/2 หมู่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (แถวรวมโชค) หรือ คุณนพพล แก้ววรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลขติดต่อ 053-014111-2 ต่อ 109
 
 
จำนวนผู้อ่านข่าว 220 คน
สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809