เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  17
   Yesterday
  52
   This Month
  918
   Last Month
  1,293
  This Year
  5,535
  Last Year
  12,818
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
 ปฏิทินกิจกรรมกระบวนการฝึกฯ 2/2557  [12/3/2558] 
 โปรดติดตามรายละเอียดนะคะ
 
 
 ประกาศถึง นศ.ฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2557 (กำลังฝึกงานอยู๋ในขณะนี้) ปฏิทินกิจกรรมกระบวนการฝึกประสบการณ์ฯ - 24 เม.ย. 58 สิ้นสุดกระบวนการฝึกประสบการณ์ฯ - 26 เม.ย. 58 วันปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์ฯ ภาคพิเศษ ( เวลา.สถานที่ นศ.ดำเนินการ ) - 27 เม.ย. 58 วันปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์ฯ ภาคปกติ เวลา 13.00 - 17.00 น. ชั้น 15 อาคาร 27 - 8 พ.ค. 58 อาจารย์นิเทศก์รวบรวมคะแนนส่งผลคะแนน (เกรด) ถึงศูนย์ฝึกของคณะ ** หมายเหตุ** - หลังจากนักศึกษาฝึกงาน เสร็จวันที่ 24 เม.ย. หน่วยงานฝึกงานจะประเมินคะแนนฝึกงานของนักศึกษากลับคืนศูนย์ฝึก ดังนั้น นักศึกษาต้องติดตามผลการประเมินจากหน่วยงาน เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการวัดผล ประเมินผล 1 สัปดาห์หลังจากฝึกงานเสร็จ - การปัจฉิมภาคพิเศษ 2/2557 ศูนย์ฝึกจะดำเนินการนัดหมายตัวแทนหมู่เรียนแต่ละภาควิชาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานปัจฉิม ** นศ.ท่านใดก็ข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกฯ คณะวิทยาการจัดการ 053-885808 จ.-ศ. เวลา 9.00-17.00 น.**
 
 
จำนวนผู้อ่านข่าว 256 คน
สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809