เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  13
   Yesterday
  28
   This Month
  53
   Last Month
  1,071
  This Year
  15,511
  Last Year
  10,494
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
 กำหนดการปฐมนิเทศฝึกงาน 2/2558  [30/9/2558] 
 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร 27
 
 
 ประกาศแจ้งกำหนดการ งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2/2558.. วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 รอบเช้า 08.30 - 12.00 น. นักศึกษาฝึกฯ ภาคพิเศษ ทุกภาควิชา + นักศึกษาฝึก ฯ ภาคปกติ ภาควิชานิเทศศาสตร์ (PR,MC,JR,AD) รอบบ่าย 13.00 -16.30 น. นักศึกษาฝึกฯ ภาคปกติ บริหารธุรกิจ (การตลาด,การจัดการ,บริหารทรัพย์,คอมพิวเตอร์ฯ ) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน ** ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร 27 ** นศ.ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับคู่มือฝึกงาน+ จดหมายส่งตัวการเข้ารับการฝึกงาน ในวันที่ 4 มกราคม 2559 .. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ 053-885808 จ้า..
 
 
จำนวนผู้อ่านข่าว 726 คน
สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809