เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  13
   Yesterday
  28
   This Month
  53
   Last Month
  1,071
  This Year
  15,511
  Last Year
  10,494
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
* โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องเพื่อความสะดวกในการติดต่อ หากท่านเคยลงทะเบียนแล้ว คลิกที่นี่

ข้อมูลสำหรับเข้าใช้งานระบบ
ฝึกงานในภาคเรียนที่ 3 (ฤดูร้อน)  *    ปีการศึกษา  * (ปี พ.ศ.)
รหัสนักศึกษา (ใช้เป็น username) *
รหัสผ่าน * (อย่างน้อย 6 ตัวอักษร)
ยืนยันรหัสผ่าน *
ข้อมูลนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
นักศึกษาภาค ปกติ พิเศษ (จ-ศ) พิเศษ (ส-อา)
ระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา *
หมู่เรียน *
* สำหรับ นศ. ภาคพิเศษ จ-ศ และ ส-อา โปรดระบุสถานะการทำงาน  มีงานประจำทำ ยังไม่ได้ทำงาน
ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้)
ที่อยู่ เลขที่
(ต้องระบุให้ครบ)
* หมู่ที่ * ซอย *
ถนน *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์บ้าน/หอพัก *
(ตัวอย่าง เบอร์โทรศัพท์ 0532345XX-11)
โทรศัพท์มือถือ *
(ตัวอย่าง เบอร์มือถือ 08112345XX)
อีเมล์ ระบุอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
*
พิมพ์รหัสที่เห็น ให้ถูกต้อง
 


สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809